2ο 10/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

                     Κανονισμός λειτουργίας Σχολείου

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών του σχολείου μας,

στοχεύοντας στην ομαλή και δημιουργική σχολική ζωή, στην επίτευξη των παιδαγωγικών στόχων καθώς επίσης και στη δημιουργία και διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για όλους τους μαθητές του σχολείου, ο Σύλλογος Διδασκόντων και η Διεύθυνση του σχολείου επιθυμούν να σας γνωστοποιήσουν τους βασικούς κανόνες οι οποίοι διέπουν την καθημερινή λειτουργία του, όπως αυτοί απορρέουν από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, τις παιδαγωγικές αρχές και την ομόφωνη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων:

1.Προσέλευση και αποχώρηση μαθητών

Α) Προσέλευση μαθητών: 08:00 – 08:15. Στο διάστημα αυτό θα παραμένουν στο χώρο του προαυλίου. Η παραμονή τους μέσα στο κτίριο θα επιτρέπεται μόνο σε άσχημες καιρικές συνθήκες.

Επισήμανση:   Μετά την ολοκλήρωση της προσευχής η πόρτα εισόδου – εξόδου θα παραμένει κλειστή και δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στο χώρο του σχολείου (Π.Δ.79/2017 Άρθρο 18,Β.ΔΗΜΟΤΙΚΑ παρ.3). Σε περίπτωση καθυστερημένης προσέλευσης, οι μαθητές θα μπορούν να εισέρχονται στο χώρο του σχολείου στις 09:40.

Β) Αποχώρηση μαθητών ΟΛΩΝ των τμημάτων:13:15 – 13:20

Η ώρα αποχώρησης από το Ολοήμερο Σχολείο είναι στις 15:00 ή στις 16:00 ,ανάλογα με τη δήλωση αποχώρησης που έχουν συμπληρώσει οι γονείς. Η παρουσία στο ολοήμερο, όσων μαθητών το έχουν δηλώσει, είναι υποχρεωτική όλες τις ημέρες της εβδομάδας.

Επισήμανση 1: Πριν από τις 08:00 και μετά τη λήξη των μαθημάτων στις 13:15 δεν υπάρχει στο σχολείο κανένα μέλος του προσωπικού αρμόδιο για την επίβλεψη των μαθητών. Συνεπώς το σχολείο δεν φέρνει ευθύνη για τα παιδιά που περιμένουν, χωρίς τη δική σας επιτήρηση, έξω από την πόρτα.

       2ο 10/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Επισήμανση 2: Παρακαλούνται οι γονείς να αφήνουν τα παιδιά τους στην είσοδο του σχολείου και να αποχωρούν πριν την έναρξη της προσευχής, ώστε να διευκολύνεται η ομαλή λειτουργία του σχολείου. Στο διάστημα αυτό δεν επιτρέπεται η παραμονή τους μέσα στο χώρο του σχολείου. Όσον αφορά τις σχολικές τσάντες, είναι απαραίτητο να ακολουθήσουν οι γονείς τις οδηγίες του σχετικού εντύπου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ώστε να ελαφρύνουν οι τσάντες και να μη δημιουργούνται προβλήματα στην υγεία των μαθητών(Φ.7/531/129567/Γ1/15/10/2010 Εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Ε.Θ,).

2) Ασφάλεια μαθητών

Α) Για λόγους ασφάλειας των παιδιών σας και της εύρυθμης λειτουργίας της σχολικής μονάδας η πόρτα του σχολείου θα ανοίγει μόνο κατά τις προαναφερθείσες ώρες αποχώρησης. Ειδικότερα οι γονείς που τα παιδιά τους παρακολουθούν το ολοήμερο πρόγραμμα, παρακαλούνται να είναι συνεπείς στο χρόνο παραλαβής των παιδιών τους.

Β) Οι μαθητές δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο να βγαίνουν έξω από το χώρο του σχολείου κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου. Αποχώρηση μαθητή γίνεται μόνο μετά από συνεννόηση του Διευθυντή ή του Δασκάλου της τάξης με τους γονείς (αφού πρώτα υπογράψουν την υπεύθυνη δήλωση που δίνει το σχολείο).

Γ) Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στη κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου(132328/Γ2/7-12-2006 απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ).

3) Ρύθμιση θεμάτων υγείας

Α) Όταν ένας μαθητής απουσιάζει τρεις ή περισσότερες ημέρες, συνιστάται η προσκόμιση από τους γονείς ιατρικής βεβαίωσης, έτσι ώστε να προστατεύεται η υγεία των άλλων μαθητών .Εάν απουσιάζει για άλλους λόγους, οι γονείς υποχρεούνται να ενημερώνουν εγκαίρως το σχολείο.

     2ο 10/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Β) Παρόλο που το εκπαιδευτικό προσωπικό δεν επιτρέπεται να χορηγεί οποιοδήποτε φαρμακευτικό σκεύασμα στα παιδιά σας(Φ.7/488/123316.Γ1/4-10-2010 Εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Ε.Θ.), εντούτοις κρίνεται σκόπιμο να ενημερώνεται για: α) ευαισθησίες ή αλλεργίες των παιδιών σε φάρμακα ή τροφές και β) τυχόν ιατρική αγωγή στην οποία υποβάλλονται ή κάποιο πρόβλημα που υπάρχει και το οποίο μπορεί να επηρεάσει την ψυχοπνευματική εξέλιξή τους.

4.Άλλα θέματα

Α) Για οποιοδήποτε παιδαγωγικό ή μαθησιακό θέμα μπορείτε να απευθύνεστε στον εκπαιδευτικό της τάξης ή της ειδικότητας.

Β) Για τους μαθητές των τάξεων Α’Δ’ απαιτείται υποχρεωτικά η προσκόμιση Ατομικού Δελτίου Υγείας (Α.Δ.Υ.Μ.),το οποίο ισχύει για τρία έτη.

Σε περιπτώσεις που μετά την κατάθεση του Α.Δ.Υ.Μ. επέρχεται μεταβολή της κατάστασης υγείας του μαθητή/τριας ή των παραγόντων κινδύνου, οι γονείς/κηδεμόνες υποχρεούνται να καταθέτουν άμεσα νέο, επικαιροποιημένο Α.Δ.Υ.Μ. στο σχολείο.

Όσοι μαθητές δεν το έχουν προσκομίσει, παρακαλούνται να το κάνουν ΑΜΕΣΑ .

Γ) Όποιος γονέας επιθυμεί να συναντήσει το Διευθυντή, θα πρέπει πρώτα να κλείσει ραντεβού μαζί του.

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2299025433 FAX:2299305901

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν μαζί σας για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος, ώστε να επιτευχθούν οι κοινοί στόχοι.

                               ΑΠΟ   ΤΟ     ΣΧΟΛΕΙΟ