Σύμφωνα με την _εγκύκλιο [1] _ (20/3/2020) του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων  , οι μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας και της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποκτήσουν λογαριασμό χρήστη στο 
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.), με τον οποίο μπορούν να έχουν 
πρόσβαση στις υπηρεσίες του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) 
 ( https://www.sch.gr/services ) .    Παρακαλούμε για την ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων των  μαθητών/τριών Νηπιαγωγείων αλλά και κάθε μαθητή/τριας που μέχρι σήμερα  δεν έχει αποκτήσει λογαριασμό χρήστη στο ΠΣΔ για τη δυνατότητα αυτή.    Η δημιουργία λογαριασμών για τους μαθητές μπορεί να γίνει είτε από 

    

    

    

    

    

    

    

    


τον γονέα/κηδεμόνα είτε από το σχολείο/(με την σύμφωνη γνώμη του 
γονέα/κηδεμόνα/).    Δημιουργία λογαριασμού μαθητής από τον γονέα ή κηδεμόνα    · Η εγγραφή γίνεται από τη σελίδα  https://register.sch.gr/stude nts   Στην ίδια σελίδα μπορεί να φτάσει  κάποιος από την πυλή του ΠΣΔ www.sch.gr [2] ακολουθώντας το σύνδεσμο  «Εγγραφή».    · Η εγγραφή γίνεται από τον γονέα ή κηδεμόνα του  μαθητή/τριας. Στη σελίδα υπάρχουν σχετικές οδηγίες τις οποίες  πρέπει να ακολουθήσουμε ώστε η εγγραφή να είναι επιτυχής. Δείτε  αναλυτικά τον οδηγό έγγραφης:    https://register.sch.gr/studen ts/docs20/StudentRegisterHelp .pdf [3]

    

    

    

        

    

    

    


    

    

    

    

  

    

    

    

    

   · Απαιτείται η συμπλήρωση του Αριθμού Μητρώου του μαθητή. 
 Στους γονείς/κηδεμόνες μαθητών/τριών των Νηπιαγωγείων και των Α 'και 
Β' Τάξεων Δημοτικού Σχολείου, Α Γυμνασίου και Α Λυκείου το σχολείο 
μπορεί να φροντίσει για τη γνωστοποίηση του Αριθμού Μητρώου των 
αντίστοιχων μαθητών. Για μαθητές μεγαλύτερων τάξεων ο αριθμός αυτός 
αναγράφεται στους Ελέγχους Προόδου των μαθητών του προηγούμενου έτους.    · Συνιστούμε στον γονέα/κηδεμόνα την _αναγκαιότητα ορθής αναγραφής  της διεύθυνσης __e __-__ mail__ του_ καθώς επίσης και του  αριθμού κινητού τηλεφώνου, ώστε να είναι εύκολη η ανάκτηση των  στοιχείων μαθητικού λογαριασμού σε περίπτωση που αυτά ξεχαστούν.

    

    

    

    


    

    

    

    

   · Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή του/της μαθητή/τριας θα 
αποσταλεί E-MAIL με στοιχεία εγγραφής στη διεύθυνση e-mail που 
δήλωσε ο γονέας/κηδεμόνας στην ηλεκτρονική αίτηση.    Δημιουργία μαθητικού λογαριασμού από το σχολείο σε περίπτωση  αδυναμίας του κηδεμόνα:    · Ο επίσημος λογαριασμός του σχολείου μπορεί να  δημιουργηθεί και να διαχειριστεί μαθητικούς λογαριασμούς.    · Για τη δημιουργία μαθητικού λογαριασμού από το σχολείο  πρόσθετη η σύμφωνη γνώμη του γονέα. /Κατεβάστε το έντυπο γονικής  συναίνεσης [4] (Διαθέσιμο και στη σελίδα  https://register.sch.gr/studen ts/docs.php )/    · Το σχετικό διαχειριστικό περιβάλλον βρίσκεται στο 

    

    

    

    

    

    

    
    

    

    

    
    


    


https://register.sch.gr/studen tsadmin .     Παρακαλούμε για την ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων για τη  δυνατότητα εγγραφής μαθητών με σκοπό τη δυνατότητα χρήσης των  υπηρεσιών του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου.    Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας στην εγγραφή των  μαθητών/τριών σας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.    Σας ευχαριστούμε καλή Σχολική Χρονιά και καλή επιτυχία στο έργο σας!  Σύμφωνα με την _εγκύκλιο [1] _ (20/3/2020) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων  , οι μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας και της  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποκτήσουν λογαριασμό χρήστη στο  Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.), με τον οποίο μπορούν να έχουν 

    

    

    

    

    

    

    

    
    

    

    

    

πρόσβαση στις υπηρεσίες του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) 
 ( https://www.sch.gr/services ) .    Παρακαλούμε για την ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων των  μαθητών/τριών Νηπιαγωγείων αλλά και κάθε μαθητή/τριας που μέχρι σήμερα  δεν έχει αποκτήσει λογαριασμό χρήστη στο ΠΣΔ για τη δυνατότητα αυτή.    Η δημιουργία λογαριασμών για τους μαθητές μπορεί να γίνει είτε από  τον γονέα/κηδεμόνα είτε από το σχολείο/(με τη σύμφωνη γνώμη του  γονέα/κηδεμόνα/).    Δημιουργία λογαριασμού μαθητής από τον γονέα ή κηδεμόνα    · Η εγγραφή γίνεται από τη σελίδα  https://register.sch.gr/stude nts   Στην ίδια σελίδα μπορεί να φτάσει 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

        

    

    

    κάποιος από την πύλη του ΠΣΔ  www.sch.gr [2] ακολουθώντας το σύνδεσμο 
«Εγγραφή».    · Η εγγραφή γίνεται από τον γονέα ή κηδεμόνα του  μαθητή/τριας. Στη σελίδα υπάρχουν σχετικές οδηγίες τις οποίες  πρέπει να ακολουθήσουμε ώστε η εγγραφή να είναι επιτυχής. Δείτε  αναλυτικά τον οδηγό έγγραφης:    https://register.sch.gr/studen ts/docs20/StudentRegisterHelp .pdf [3]    · Απαιτείται η συμπλήρωση του Αριθμού Μητρώου του μαθητή.  Στους γονείς/κηδεμόνες μαθητών/τριών των Νηπιαγωγείων και των Α 'και  Β' Τάξεων Δημοτικού Σχολείου, Α Γυμνασίου και Α Λυκείου το σχολείο  μπορεί να φροντίσει για τη γνωστοποίηση του Αριθμού Μητρώου των 

    

    

    

    

  

    

    

    

    

αντίστοιχων μαθητών. Για μαθητές μεγαλύτερων τάξεων ο αριθμός αυτός 
αναγράφεται στους Ελέγχους Προόδου των μαθητών του προηγούμενου έτους.    · Συνιστούμε στον γονέα/κηδεμόνα την _αναγκαιότητα ορθής αναγραφής  της διεύθυνσης __e __-__ mail__ του_ καθώς επίσης και του  αριθμού κινητού τηλεφώνου, ώστε να είναι εύκολη η ανάκτηση των  στοιχείων μαθητικού λογαριασμού σε περίπτωση που αυτά ξεχαστούν.    · Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή του/της μαθητή/τριας θα  αποσταλεί E-MAIL με στοιχεία εγγραφής στη διεύθυνση e-mail που  δήλωσε ο γονέας/κηδεμόνας στην ηλεκτρονική αίτηση.    Δημιουργία μαθητικού λογαριασμού από το σχολείο σε περίπτωση  αδυναμίας του κηδεμόνα:

    

    

    

    


    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    

    

    

    

   · Ο επίσημος λογαριασμός του σχολείου μπορεί να 
δημιουργηθεί και να διαχειριστεί μαθητικούς λογαριασμούς.    · Για τη δημιουργία μαθητικού λογαριασμού από το σχολείο  πρόσθετη η σύμφωνη γνώμη του γονέα. /Κατεβάστε το έντυπο γονικής  συναίνεσης [4] (Διαθέσιμο και στη σελίδα  https://register.sch.gr/studen ts/docs.php )/    · Το σχετικό διαχειριστικό περιβάλλον βρίσκεται στο  https://register.sch.gr/studen tsadmin .     Παρακαλούμε για την ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων για τη  δυνατότητα εγγραφής μαθητών με σκοπό τη δυνατότητα χρήσης των  υπηρεσιών του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου.

    


    
    

    

    

    

    

    

    

    

   Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας στην εγγραφή των 
μαθητών/τριών σας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.    Σας ευχαριστούμε καλή Σχολική Χρονιά και καλή επιτυχία στο έργο σας!  Σύμφωνα με την _εγκύκλιο [1] _ (20/3/2020) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων  , οι μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας και της  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποκτήσουν λογαριασμό χρήστη στο  Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.), με τον οποίο μπορούν να έχουν  πρόσβαση στις υπηρεσίες του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ)   ( https://www.sch.gr/services ) .    Παρακαλούμε για την ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων των  μαθητών/τριών Νηπιαγωγείων αλλά και κάθε μαθητή/τριας που μέχρι σήμερα 

    

    

    

    
    

    

    

    δεν έχει αποκτήσει λογαριασμό χρήστη στο ΠΣΔ για τη δυνατότητα αυτής.    Η δημιουργία λογαριασμών για τους μαθητές μπορεί να γίνει είτε από  τον γονέα/κηδεμόνα είτε από το σχολείο/(με τη σύμφωνη γνώμη του  γονέα/κηδεμόνα/).    Δημιουργία λογαριασμού μαθητής από τον γονέα ή κηδεμόνα    · Η εγγραφή γίνεται από τη σελίδα  https://register.sch.gr/stude nts   Στην ίδια σελίδα μπορεί να φτάσει  κάποιος από την πυλή του ΠΣΔ www.sch.gr [2] ακολουθώντας το σύνδεσμο  «Εγγραφή».    · Η εγγραφή γίνεται από τον γονέα ή κηδεμόνα του  μαθητή/τριας. Στη σελίδα υπάρχουν σχετικές οδηγίες τις οποίες θα 

    

    

    

    

    

    

    

        

    

    

    


    

    

    

    πρέπει να ακολουθήσουν ώστε η εγγραφή να είναι επιτυχής. Δείτε 
αναλυτικά τον οδηγό έγγραφης:   
https://register.sch.gr/studen ts/docs20/StudentRegisterHelp .pdf [3]    · Απαιτείται η συμπλήρωση του Αριθμού Μητρώου του μαθητή.  Στους γονείς/κηδεμόνες μαθητών/τριών των Νηπιαγωγείων και των Α 'και  Β' Τάξεων Δημοτικού Σχολείου, Α Γυμνασίου και Α Λυκείου το σχολείο  μπορεί να φροντίσει για τη γνωστοποίηση του Αριθμού Μητρώου των  αντίστοιχων μαθητών. Για μαθητές μεγαλύτερων τάξεων ο αριθμός αυτός  αναγράφεται στους Ελέγχους Προόδου των μαθητών του προηγούμενου έτους.    · Συνιστούμε στον γονέα/κηδεμόνα την _αναγκαιότητα ορθής   

    

    

    

    
    

    

    

    


αναγραφής της διεύθυνσης __e __-__ mail__ του_ καθώς επίσης και του 
αριθμού κινητού τηλεφώνου, ώστε να είναι εύκολη η ανάκτηση των 
στοιχείων μαθητικού λογαριασμού σε περίπτωση που αυτά ξεχαστούν.    · Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή του/της μαθητή/τριας θα  αποσταλεί E-MAIL με στοιχεία εγγραφής στη διεύθυνση e-mail που  δήλωσε ο γονέας/κηδεμόνας στην ηλεκτρονική αίτηση.    Δημιουργία μαθητικού λογαριασμού από το σχολείο σε περίπτωση  αδυναμίας του κηδεμόνα:    · Ο επίσημος λογαριασμός του σχολείου μπορεί να  δημιουργηθεί και να διαχειριστεί μαθητικούς λογαριασμούς.    · Για τη δημιουργία μαθητικού λογαριασμού από το σχολείο 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    

    

    

    
    


τώρα η σύμφωνη γνώμη του γονέα. /Κατεβάστε το έντυπο γονικής 
συναίνεσης [4] (Διαθέσιμο και στη σελίδα 
https://register.sch.gr/studen ts/docs.php )/    · Το σχετικό διαχειριστικό περιβάλλον βρίσκεται στο  https://register.sch.gr/studen tsadmin .     Παρακαλούμε για την ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων για τη  δυνατότητα εγγραφής μαθητών με σκοπό τη δυνατότητα χρήσης των  υπηρεσιών του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου.    Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας στην εγγραφή των  μαθητών/τριών σας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.    Σας ευχαριστούμε καλή Σχολική Χρονιά και καλή επιτυχία στο έργο σας!

    
    

    

    

    

    

    

    

    
    

    

    

    

  Σύμφωνα με την _εγκύκλιο [1] _ (20/3/2020) του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων  , οι μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας και της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποκτήσουν λογαριασμό χρήστη στο 
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.), με τον οποίο μπορούν να έχουν 
πρόσβαση στις υπηρεσίες του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) 
 ( https://www.sch.gr/services ) .    Παρακαλούμε για την ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων των  μαθητών/τριών Νηπιαγωγείων αλλά και κάθε μαθητή/τριας που μέχρι σήμερα  δεν έχει αποκτήσει λογαριασμό χρήστη στο ΠΣΔ για τη δυνατότητα αυτή.    Η δημιουργία λογαριασμών για τους μαθητές μπορεί να γίνει είτε από 

    

    

    

    

    

    

    

    


τον γονέα/κηδεμόνα είτε από το σχολείο/(με την σύμφωνη γνώμη του 
γονέα/κηδεμόνα/).    Δημιουργία λογαριασμού μαθητής από τον γονέα ή κηδεμόνα    · Η εγγραφή γίνεται από τη σελίδα  https://register.sch.gr/stude nts   Στην ίδια σελίδα μπορεί να φτάσει  κάποιος από την πυλή του ΠΣΔ www.sch.gr [2] ακολουθώντας το σύνδεσμο  «Εγγραφή».    · Η εγγραφή γίνεται από τον γονέα ή κηδεμόνα του  μαθητή/τριας. Στη σελίδα υπάρχουν σχετικές οδηγίες τις οποίες  πρέπει να ακολουθήσουμε ώστε η εγγραφή να είναι επιτυχής. Δείτε  αναλυτικά τον οδηγό έγγραφης:    https://register.sch.gr/studen ts/docs20/StudentRegisterHelp .pdf [3]

    

    

    

        

    

    

    


    

    

    

    

  

    

    

    

    

   · Απαιτείται η συμπλήρωση του Αριθμού Μητρώου του μαθητή. 
 Στους γονείς/κηδεμόνες μαθητών/τριών των Νηπιαγωγείων και των Α 'και 
Β' Τάξεων Δημοτικού Σχολείου, Α Γυμνασίου και Α Λυκείου το σχολείο 
μπορεί να φροντίσει για τη γνωστοποίηση του Αριθμού Μητρώου των 
αντίστοιχων μαθητών. Για μαθητές μεγαλύτερων τάξεων ο αριθμός αυτός 
αναγράφεται στους Ελέγχους Προόδου των μαθητών του προηγούμενου έτους.    · Συνιστούμε στον γονέα/κηδεμόνα την _αναγκαιότητα ορθής αναγραφής  της διεύθυνσης __e __-__ mail__ του_ καθώς επίσης και του  αριθμού κινητού τηλεφώνου, ώστε να είναι εύκολη η ανάκτηση των  στοιχείων μαθητικού λογαριασμού σε περίπτωση που αυτά ξεχαστούν.

    

    

    

    


    

    

    

    

   · Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή του/της μαθητή/τριας θα 
αποσταλεί E-MAIL με στοιχεία εγγραφής στη διεύθυνση e-mail που 
δήλωσε ο γονέας/κηδεμόνας στην ηλεκτρονική αίτηση.    Δημιουργία μαθητικού λογαριασμού από το σχολείο σε περίπτωση  αδυναμίας του κηδεμόνα:    · Ο επίσημος λογαριασμός του σχολείου μπορεί να  δημιουργηθεί και να διαχειριστεί μαθητικούς λογαριασμούς.    · Για τη δημιουργία μαθητικού λογαριασμού από το σχολείο  πρόσθετη η σύμφωνη γνώμη του γονέα. /Κατεβάστε το έντυπο γονικής  συναίνεσης [4] (Διαθέσιμο και στη σελίδα  https://register.sch.gr/studen ts/docs.php )/    · Το σχετικό διαχειριστικό περιβάλλον βρίσκεται στο 

    

    

    

    

    

    

    
    

    

    

    
    


    


https://register.sch.gr/studen tsadmin .     Παρακαλούμε για την ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων για τη  δυνατότητα εγγραφής μαθητών με σκοπό τη δυνατότητα χρήσης των  υπηρεσιών του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου.    Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας στην εγγραφή των  μαθητών/τριών σας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.    Σας ευχαριστούμε καλή Σχολική Χρονιά και καλή επιτυχία στο έργο σας!

    

    

    

    

    

    

    

    
    

    

    

    

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Μυρρινούντος 22,
Μαρκόπουλο Αττικής, 19003

Τηλέφωνο: 22990-25433

Fax: 22990-25433

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.